Ako nás podporiť?
OZ Kukkonia vzniklo na jar 2014 a jeho cieľom je rozvoj výnimočného regiónu Žitný ostrov, ktorý je okrem turistických možností blízko Bratislavy atraktívny aj najväčšou zásobárňou pitnej vody v Európe.
Našim cieľom je zachovať prírodné bohatstvo Žitného ostrova, upútať pozornosť na ochranu životného prostredia a na jedinečné tradície, kultúru a turizmus.
Darujte nám 2 % z dane Podporme spolu Žitný ostrov - rozvoj našej zlatej záhrady! Za peniaze venované z vašich daní vytvoríme zelenšie a života plnšie životné prostredie pre nasledujúce generácie, podporujeme deti a mládež, kultúru, a podporujeme rozvoj domáceho cestovného ruchu!
Pomôžte nám a podporme spolu Žitný ostrov! Objavte zázraky našej Zlatej záhrady!

Naše údaje:
KUKKONIA
Právna forma:  občianske združenie
so sídlom:  Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
v zastúpení: Tímea Dóka, predseda združenia
IČO: 42 298 806
DIČ: 2024107855
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK18 1100 0000 0029 4702 6632
registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877

Odoberať Ako nás podporiť