Občianske združenie Kukkonia

Kukkónia je jedno z historických označení pre Žitný ostrov, ktoré vzniklo v období Tatárov. Od roku 2014  nesie názov Kukkonia aj občianske združenie, ktoré zastrešuje aktivity súvisiace s rozvojom územia ohraničeného Malým Dunajom, Dunajom a Váhom. Jeho primárnym cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a využívanie historického, kultúrneho a prírodného potenciálu Žitného ostrova v prospech jeho ďalšieho rozvoja a zlepšovania životnej úrovne tu žijúceho obyvateľstva. Podpora miestnych obyvateľov a podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a trvávenia voľného času,  ochrana a tvorba životného prostredia.

Aktuálne podujatia

Podporme spolu Žitný ostrov

Pomôžte nám a podporme spolu Žitný ostrov! Objavte zázraky našej Zlatej záhrady! Za peniaze venované z vašich daní vytvoríme zelenšie a života plnšie životné prostredie pre nasledujúce generácie, podporujeme deti a mládež, kultúru, a podporujeme rozvoj domáceho cestovného ruchu!