Rozhodnutie je v našich rukách

Zámerom iniciatívy Green Kukkonia je upútať pozornosť verejnosti na vedomý životný štýl, ako aj na triedenie odpadu, recykláciu a dôležitosť znižovania spotreby. Majme to na pamäti aj budúci rok! Len my rozhodujeme o tom, v akom stave odovzdáme Žitný ostrov nasledujúcim generáciám. Vďaka vzdelávacím videám Green Kukkonia sa žiaci môžu dozvedieť viac o aktuálnych otázkach, problémoch a riešeniach týkajúcich sa životného prostredia a ochrany prírody. Sprievodca triedením odpadu sa každému zíde.

Odborné poradenstvo 2022 Green Kukkonia

V novembri 2022 sme uskutočnili odborný workshop v priestoroch Villa Rosa s cieľom spustiť dlhodobú spoluprácu a zapojiť do nej aj odborníka. Témy workshopu: možnosti spoločného (na úrovni obcí) riešenia problémov týkajúcich sa hospodárenia s odpadom, zvýšenie efektivity práce obcí, výmena skúseností, mapovanie aktuálnych problémov, predstavenie dvoch pozitívnych príkladov, potenciálne riešenia problémov. Počas workshopu sme zistili, na akej úrovni sú jednotlivé obce, s kým spolupracujú, akým problémom čelia, ako momentálne riešia hospodárenie s odpadom a v čom potrebujú pomocnú ruku. Na základe analýzy a prieskumu odborník vypracoval na mieste možné riešenia problémov a možnosti spolupráce na rok 2023, čo neskôr odoslal účastníkom. Účastníci: Incien, Szilvia Manczal, Tímea Dóka, Rohovce, Kostolná Gala, Dunajský Klátov, Jahodná, Potônske Lúky, Čakany, Horná Potôň, Horný Bar, Hubice, Zožho – 2 osoby,  Klátovské rameno.

Odoberať Green Kukkonia odborná pomoc