„Miesto, kde stojíme aj my, svedčí o tom, že človek dokáže zmeniť svet, v ktorom žije, a ktorý ho obklopuje. Zmeny v živote každého jedného z nás vytvárajú väčší celok.”, povedal v apríli syn Zoltána Marczella niekdajšieho starostu obce Malé Dvorníky, z príležitosti odhalenia pamätnej tabule v mene Občianskeho združenia Kukkonia na počesť zosnulej hlavy obce.

Pre Zoltána Marczella ako člena Občianskeho združenia Kukkonia bola iniciatíva Green Kukkonia dôležitá od jej spustenia v r. 2019 a aktívne ju podporoval. Každoročne sa zapájal do akcie výsadby stromov. Na prvé výročie jeho smrti v roku 2022, na jeho počesť vysadilo Občianske združenie Kukkonia stromy pozdĺž cyklistickej trasy. Alej medzi obcami Malé Dvorníky a Veľké Dvorníky bola pomenovaná po Zoltánovi Marczellovi. Výsadba aleje bola symbolicky dokončená tento rok na Deň Zeme. Občianske združenie poctilo niekdajšieho starostu umiestnením pamätnej tabule.

Predsedníčka Občianskeho združenia Tímea Dóka prezradila, že sa k menu Zoltána Marczella viaže aj výstavba cyklistických trias na Žitnom ostrove, preto došlo k rozhodnutiu, že alej bude vysadená práve pozdĺž tejto cesty. Pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule prosila prítomných, aby zachovali vedomosti a ideu, ktorú Zoltán Marczell zastával, a aby to celé odovzdali ďalšej generácii. „Chráňme spolu prírodu a naše životné prostredie a pomôžme spoločne tomuto regiónu.“, zdôraznila Tímea Dóka.

Zoltán Marczell bol na čele obce v okrese Dunajská Streda od r. 1998, ktorá získala titul najkrajšej obce Slovenska za rok 2013.

Fotogaléria