Som Maďar a som úspešný

V rámci projektu s názvom „Som Maďar a som úspešný“ historik Attila Simon a sociológička Zsuzsanna Lampl na stredných školách prednášali o možnostiach uplatnenia a podstate úspechu občanov s maďarskou národnosťou na Slovensku. Cieľom zavítania týchto významných odborníkov na stredné školy bolo posilniť národnú identitu žiakov s maďarskou národnosťou.

Meno Attilu Simona je už dnes úzko späté so skúmaním problematiky maďarskej menšiny na Slovensku v 20. storočí a ako dozreté ovocie usilovnej práce sa jeho osoba stáva ozajstnou inštitúciou. Historik, ktorý predtým pôsobil ako učiteľ histórie na Gymnáziu Ármina Vámberyho s VJM v Dunajskej Strede, rýchlo našiel spoločný tón so žiakmi, s ktorými viedol konverzáciu o histórii a národnej identite občanov Slovenskej republiky s maďarskou národnosťou. Jednou z ústredných tém jeho prednášky bol vývoj osudu maďarskej menšiny na Slovensku od Trianonu do dnešných dní. V rámci nevšednej hodiny histórie prišiel rad aj na otázku národnej identity. Ako sa môže stať občan Slovenskej republiky s maďarskou národnosťou úspešným bez toho, aby sa musel vzdať vlastnej a svojej národnej identity? – okrem iných, aj na túto otázku hľadali žiaci odpoveď, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie.

Attila Simon ich motivoval s myšlienkou, že v každom jednom z nás tkvie talent, čo v sebe nosí vyhliadky na úspech. „Nájdete to v sebe, verte si teda a pracujte na tom!” – znel na záver odkaz uznaného historika. Zsuzsanna Lampl spomenula vo svojej prednáške výsledky sčítania obyvateľov a svoje myšlienky nadviazala na sociologické závery, ktoré je z nich možné vyvodiť. Odborníčka pripomenula aj to, že síce vidíme oproti predchádzajúcemu sčítaniu obyvateľov pokles počtu obyvateľov Slovenska s maďarskou národnosťou, ide o spomaľujúci trend. Počas interaktívnej prednášky sa sociologička snažila poskytnúť vyčerpávajúce odpovede aj na relevantné otázky žiakov. Spoločne sformulovali definíciu úspechu, pričom brali do úvahy aj faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v dosiahnutí úspechu. Do svojich odpovedí na položené otázky zahrnula Zsuzsanna Lampl mená Maďarov zo Slovenska, ktoré boli pre všetkých prítomných známe. Poskytla žiakom praktické rady na tému, ako môžu nájsť to, čo majú radi a ako sa môžu stať úspešnými.

Odoberať Som Maďar a úspešný