"Občianske združenie Kukkonia bolo založené v roku 2014 s cieľom rozvíjať cestovný ruch Žitného ostrova a zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo tejto oblasti, propagovať miestne produkty a podporovať podnikanie v regióne. Jeho zvučný názov má historický pôvod."

Kukkónia je jedno z historických označení pre Žitný ostrov, ktoré vzniklo v období vpádu Tatárov. Miestni obyvatelia napodobňovali zvuk žabky kunky červenobruchej „kukk- kukk“ a používali ho najmä vtedy, keď sa chceli navzájom varovať pred nepriateľom.
Projekt sa začal s myšlienkou rozvíjať a propagovať región a regionálne výrobky pod jednou značkou, aby sa navzájom posilňovali. Potravinárske výrobky, ktoré boli v posledných rokoch uvedené na trh pod značkou Kukkonia, sú tiež odrazom filozofie Kukkonie: "LOKÁLNE - JEDNODUCHÉ - ORIGINÁLNE" výrobky vyrobené z miestnych surovín, na základe tradičných receptúr a bez konzervačných látok. Na základe rovnakých zásad získali miestni malí výrobcovia pre svoje výrobky značku kvality Product of Kukkonia.

Činnosť nášho občianskeho združenia je rozdelená do nasledujúcich segmentov:

Regionálny rozvoj a cestovný ruch Kukkonie
Propagácia cestovného ruchu v Kukkonii a rozvoj regiónu - vytvorenie webovej stránky a videospotov propagujúcich región - rozvoj produktov cestovného ruchu, vytvorenie súpisu atrakcií - poskytovanie všeobecných informácií o atrakciách a programoch online (webová stránka), blogovanie o zaujímavých miestach - rozvoj cyklotrás - vytvorenie cyklistickej aplikácie - ekologické súťaže v miestnych obciach - nepretržitý kontakt a spolupráca s turistickými organizáciami - marketingové aktivity - organizovanie gastronomických súťaží (Najlepšie jedlo Žitného ostrova, Kukkonia Junior Gastro cup)

Kukkonia Green
- zvyšovanie environmentálneho povedomia
- výsadba stromov v školách a na verejných priestranstvách
- organizovanie environmentálnych konferencií
- natáčanie environmentálnych videí
- organizovanie regionálneho zberu odpadu a čistenia v spolupráci s obcami

Kukkonia kultúra a šport
- organizovanie kultúrnych a športových podujatí - cyklistické preteky Tour de Kukkonia, Ples Kukkonia, Kukkonia zabíjačka
- organizovanie detských táborov Kukkonia, súťaží v kreslení, výtvarné súťaže
- detské knihy, vydávanie kníh: Kukkonia ABC, S Mangalucou v Kukkonií, Séria kníh Kukkonia
- Kukkonia liga - podpora vekových skupín U9, U11, U13 okresných futbalových klubov

Charitatívne aktivity občianskeho združenia Kukkonia
Charitatívne aktivity nášho občianskeho združenia sú založené na jednote a spolupráci a vzájomnej pomoci. Prostredníctvom materiálnych alebo vecných darov, marketingových - alebo iných aktivít - môžeme podporiť ochranu životného prostredia, environmentálne iniciatívy, kultúru a šport, miestne komunity, organizácie a vzdelávacie inštitúcie a v prípade potreby organizovať zbierky.

Naše údaje:
Názov: Kukkonia
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
Zodpovedná osoba: Tímea Dóka, predsedníčka združenia
IČO: 42 298 806
DIČ: 2024107855
registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod. č. VVS/1-900/90-43877
Tel.: +421 905 876 134
E-mail: kukkonia [at] kukkonia.sk

Odoberať O nás