Občianske združenie Kukkonia bolo založené  s cieľom podporovať rozvoj regiónu Žitného ostrova, zachovávať jeho tradície, prírodné a historické bohatstvo. Všetky doterajšie iniciatívy nášho o. z. boli zamerané na podporu rozvoja kultúry, športu, cestovného ruchu, ako aj na ochranu životného a prírodného prostredia územia.
My v Kukkonia o. z. sme presvedčení o tom, že tajomstvom dlhodobého úspechu regiónu nie sú len individuálne iniciatívy, ale práve naopak vzájomná spolupráca rôznych subjektov pôsobiacich v území.  Preto Vás touto cestou vyzývame o spoluprácu pri realizácii zaujímavých projektových zámerov, ktoré budú dlhodobým prínosom pre miestnu komunitu.

Odoberať Regionálny rozvoj