Kukkonia Hospitality Talent Cup: Gastronomická súťaž pre študentov stredných škôl v regióne

Minulý rok Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s OOCR Žitný ostrov – Csallóköz spustilo sériu vzdelávacích programov pre čašníkov a kuchárov pracujúcich v regióne, ako aj pre študentov stredných škôl v regióne, ktorí sa študujú ako čašníci alebo kuchári. V rámci ďalšieho rozvoja tohto programu sa uskutočnila gastronomická súťaž Kukkonia Hospitality Talent Cup pre študentov z regiónu študujúcich hotelierstvo. Súťaž sa konala 28. februára na farme Kukkonia v Orechovej Potôni.

„Minulý rok mali študenti v rámci série školení možnosť rozšíriť si učivo, ktoré sa naučili v škole, a oboznámiť sa s novými kuchynskými technológiami v modernom prostredí cvičnej kuchyne na farme Kukkonia. Čašníci absolvovali kurzy baristov, someliérov a barmanov, oboznámili sa s normami a absolvovali školenie o komunikácii. Cieľom tohto jedinečného programu je posilniť vieru študentov v dôležitosť a krásu ich zvoleného povolania a ukázať im, že si v tomto regióne môžu nájsť prácu. Kukkonia Hospitality Talent ponúka pohľad pre študentov študujúcich gastronómiu a hotelierstvo. Prostredníctvom školení a súťaží môžu zvýšiť svoje zručnosti na vysokú úroveň a učiť sa od najlepších. Sme presvedčení, že táto špeciálna spolupráca je nevyhnutná na to, aby sa dôležité profesie, ako sú kuchár a čašník, stali opäť populárnymi a ich odborníci skutočne uznávanými. Spolupráca so školami posunula rozvoj gastronómie na Žitnom ostrove na novú úroveň a prispela k tomu, že okrem stále sa zlepšujúcej kvality služieb nebude v budúcnosti problém ani s odbornou prípravou novej generácie." - zhodnotila Tímea Dóka, predsedníčka OZ Kukkonia, hlavná organizátorka školení a súťaží.

Na súťaži Kukkonia Hospitality Talent Cup sa zúčastnili 3 školy: Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Mostová, Súkromná stredná odborná škola s VJM na Neratovickom námestí v Dunajskej Strede a Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede. Svoje zručnosti mohli predviesť 4 tímy kuchárov a 5 čašníkov, ktoré sledovala odborná porota.

Súťažiaci čašníci si mohli vybrať z 5 tém, na prípravu prestierania mali 2 hodiny. Mali pripraviť slávnostný stôl podľa vlastného výberu pre 4 osoby, vytvoriť menu, ktoré sa bude podávať podľa zvolenej témy, a nápojový lístok k vybraným jedlám, opísať jedlá, ktoré sú súčasťou menu, a spôsob servírovania jedál a nápojov, akoby ich podávali oni. Porota hodnotila práce študentov podľa niekoľkých prísnych kritérií, z ktorých nakoniec vyplynuli tieto výsledky:

1. miesto: Rebeka Szalacsi, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede
2. miesto: Emese Annuš, Súkromná stredná odborná škola s VJM na Neratovickom námestí v Dunajskej Strede
3. miesto: Evelyn Orbán, Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM Mostová

Tímy kuchárov mali úlohu aj pred súťažou. Museli vypracovať prezentáciu na dve hlavné témy: predstaviť 4 typické jedlá zo Žitného ostrova a urobiť prieskum o 4 malých výrobcoch v tejto oblasti. Taktiež boli požiadaní, aby vytvorili menu z miestnych surovín. Ich prácu a kreácie pozorovali a hodnotili uznávaní gastronomickí odborníci zo Žitného ostrova a z Maďarska. Na základe hodnotenia poroty bol výsledok súťaže takýto:

1. miesto: Balázs Varga so svojím tímom, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede
2. miesto: André Végh so svojím tímom, Súkromná stredná odborná škola s VJM na Neratovickom námestí v Dunajskej Strede
3. miesto: Alexandra Porubská so svojím tímom, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM v Dunajskej Strede

"Poskytovanie kvalitných služieb zohráva kľúčovú úlohu aj v kvalite gastronómie a pohostinstva v regióne. Zamestnanie správnych odborníkov je pre reštaurácie a jednotlivé stravovacie zariadenia nevyhnutné na zvýšenie ich štandardov. V priebehu rokov sa nám podarilo nadviazať oveľa užšie kontakty s reštauráciami a stravovacími zariadeniami v regióne, čo nám umožnilo nahliadnuť do problémov, ktorým môžu čeliť v každodennom živote, najmä pokiaľ ide o ľudský faktor. Sme presvedčení, že na dosiahnutie tohto cieľa je mimoriadne dôležité, aby budúci pracovníci získali cenné vedomosti aj mimo vyučovania, a to už aj ako študenti. Miestne suroviny, potraviny a chute si vyžadujú mimoriadnu pozornosť, pretože hostia, ktorí prichádzajú do regiónu Žitný ostrov, hodnotia náš región najmä na základe toho. To je veľmi dôležité, pretože ak odchádzajú s dobrým pocitom je pravdepodobnejšie, že sa k nám v budúcnosti vrátia. Samozrejme, pre miestnych obyvateľov je tiež dôležité, aby si vedeli vybrať dobrú reštauráciu, kde si môžu dať dobrý obed alebo večeru.“ - dodal Gábor Somogyi, predseda OOCR Žitný ostrov – Csallóköz.

Odborná porota aj organizátori boli s výkonom študentov spokojní a poďakovali sa ich učiteľom za dobrú prípravu študentov. Na záver odborníci zdôraznili, že spoločnou prácou a účasťou na školeniach a súťažiach možno posilniť profesionálny rozvoj a rešpektovanie profesie na Žitnom ostrove.

hospitality-logok_1.jpg

Fotogaléria