Ovocie budúcnosti

„Aj tento rok pokračujeme vo výsadbe nových stromov, domnievame sa totiž, že ochranu životného prostredia ani v tomto ťažkom období nemôžeme zanedbať. Spolu s našimi pomocníkmi sme vysadili 58 jabloní a 40 javorov poľných v nasledujúcich obciach na Žitnom ostrove: materská škola a základná škola Malý Dvorník, základná škola Trhová Hradská, základná škola a materská škola Kostolná Gala, základná škola Vydrany, materská škola Baka, základná škola Vrakúň; materské školy, Stredná odborná škola stavebná a detský domov v Dunajskej Strede, dvor Spoločenského domu v Malom Blahove; Horné Mýto. Popri javore poľnom sme sa rozhodli pre jabloň, pretože sme chceli, aby naše deti v školách konzumovali čo najviac ovocia z vlastnej úrody. Samotná výsadba pritom symbolizovala aj hodnoty, vďaka ktorým je naša komunita úspešná. Patrí sem kultúra, šport a ochrana životného prostredia. Stromy sme zasadili spolu so semienkami, veríme totiž, že vedomosti, ktoré teraz našim deťom odovzdáme, prinesú ovocie“, povedala Tímea Dóka, predsedníčka združenia.

„Bez stromu je život človeka nepredstaviteľný. Disponuje silnou symbolikou odrážajúcou náš život. Zapúšťa svoje korene, rastie, kvitne, prináša úrodu, starne a umrie. Vysaďme toľko stromov, koľko len môžeme a tešme sa na budúcnosť“ , pridal Gergely Németh, kreatívny riaditeľ sp. Kukkonia. Zo zástupcov kultúry nám s výsadbou stromov pomohli Gabriella Jarábik, folklorista a riaditeľka múzea; Attila Simon, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín; členovia hudobnej skupiny Pósfa a Csilla Tarr, herečka, učiteľka dramaturgie z Vekker Műhely. Zo športovcov Žitného ostrova sa k iniciatíve pridali Kitti Bittera, slovenská reprezentantka v šerme; Tímea Suja, slovenská reprezentantka v basketbale a trénerka; Krisztián Németh, športový riaditeľ mládeže MOL Akadémie; Tibor Ravasz, vedúci športovej prípravy mládeže. Zo zástupcov ochrany životného prostredia vysadili stromy Péter Fodor, fotograf prírody a učiteľ biológie, Krisztián Pomichal, biológ v oblasti ochrany životného prostredia; Zoltán Fekete, lesník; Csaba Mészáros, člen Občianskeho združenia Dunavit; László Póda a Ferenc Simon, členovia Spoločenského domu v Malom Blahove. Pomáhali však aj miestni dobrovoľníci: starostovia a zamestnanci obcí, učitelia a školáci, žiaci a škôlkari z Dunajskej Stredy, deti z detských domovov a mestskí zamestnanci.

„S veľkým nadšením som sa pridala do projektu, aby sme s deťmi vysadili mladú jabloň, ktorá potom vďaka ich pomoci a starostlivosti prinesie aj ovocie. Aj preto považujem za dôležité, aby sa deti v ranom veku naučili dôležitosť ochrany životného prostredia, lebo aj naše životné prostredie je súčasťou kultúrnej výchovy. Je dôležité, aby milovali a chránili prírodu, pretože je súčasťou ich života a príroda im tú starostlivosť a lásku vráti.“, hovorí Gabriella Jarábik, ktorá vysadila dve mladé jablone so škôlkarmi v Materskej škole v Komenskej ulici v Dunajskej Strede. Na naše pozvanie Attila Simon, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín prišiel vysadiť ovocné stromy do Základnej školy Kútniky. Po výsadbe stromčekov prezradil, že sa do projektu pridal, pretože to považuje za dobrú iniciatívu. Domnieva sa, že výsadbou stromov vytvárame aj životný priestor. Časom totiž ten malý stromček poskytne domov mnohým životom: medzi jeho konármi budú žiť vtáky, budú sa po ňom šplhať rôzne chrobáky a neskôr prinesie aj dozreté ovocie. Malou prácou totiž urobíme pre prírodu nesmierne veľa. Výsadba stromov dokonca znamená aj zodpovednosť za prírodu. Najdôležitejšie je, aby sme aj naše deti vychovávali v tomto smere.

Tibor Ravasz, vedúci športovej prípravy mládeže tiež rád prijal naše pozvanie. „Túto iniciatívu veľmi vítame, pretože aj vo futbalovom klube DAC považujeme ochranu životného prostedia za dôležitú záležitosť a veríme, že výsadbou ovocných stromov a poskytnutím k tomu patriacich vedomostí prinesie iniciatíva očakávané výsledky.“, hovorí Tibor, ktorí vysadil mladé stromčeky v Strednej odbornej škole stavebnej v Dunajskej Strede s Tímeou Suja, slovenskou reprezentantkou v basketbale a so žiakmi záhradníctva. Aj Krisztián Pomichal pomáhal členom Spoločenského domu v Malom Blahove. „Ako biológ v oblasti ochrany životného prostredia som si počas univerzity prečítal knihy o spôsobe ochrany prírody so stovkami strán. Avšak, keď sa zamyslíme nad tým, okrem mladého stromčeka, rýľa a dvoch pracovitých rúk k tomu veľa nepotrebujete. Človek si vyjde na záhradu, do mesta alebo do dediny, vysadí zopár nových stromov a už urobil veľa za ochranu prírody a preto, aby bola Zem trošku lepším miestom pre nasledujúcu generáciu.“, uviedol na záver Krisztián.

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Ovocie budúcnosti [2021]
Embedded thumbnail for Ovocie budúcnosti [2021]
Embedded thumbnail for Ovocie budúcnosti [2021]