Takmer 500 vysadených stromov, 21 obcí, 37 miest, viac ako 1000 účastníkov, 29 škôl a materských škôl, minimálne 800 žiakov. Miesta konania: Mad, Topoľníky, Trhová Hradská, Dunajský Klátov, Rohovce, Jurová, Orechová Potôň, Povoda, Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Kráľovičove Kračany, Dolný Bar, Ohrady, Jahodná, Horné Saliby. Dunajská Streda: Základná škola Ármina Vámbéryho, Základná škola Gyulu Szabóa, Základná škola Zoltána Kodálya, Základná škola Jilemnického, park štadiónu MOL Aréna, Súkromná stredná odborná škola Neratovické námestie, Stredná zdravotnícka škola. Šamorín: Základná škola M. Korvína, Základná škola Mliečno, Gymnázium Imre Madácha. Veľký Meder: Základná škola Bélu Bartóka. Komárno: Základná škola Eötvösa, Ďulov Dvor – detské ihrisko. Gabčíkovo: Základná škola Lászlóa Amadea, Materská škola Komenského, Materská škola Cintorínska.

Fotogaléria