„Skutočný ochranca prírody si uvedomuje, že tento svet sme nezdedili po rodičoch,
ale ho máme požičaný od našich detí.”
(John James Audubon)

Dôležitosť ochrany životného prostredia je každodennou témou. Chrániť prírodné skvosty Žitného ostrova je našou povinnosťou! Environmentálna uvedomelosť, zodpovedný životný štýl šetrný k životnému prostrediu, politika odpadového hospodárstva a s tým súvisiaca legislatíva, recyklácia odpadov a význam ich triedenia, ako dosiahnuť nulovú produkciu odpadov – zero ­waste, možnosti kompostovania odpadov – to sú ústredné myšlienky konferencií, na ktorých nebudú chýbať užitočné rady a pozitívne príklady.

Odoberať Green Kukkonia konferencia