II. Konferncia Green Kukkonia

Zodpovednosť je spoločná, cieľ by mal byť tiež! - Hlavnou témou v poradí už druhej konferencie Green Kukkonia bola otázka vedomého zberu odpadu, riešenie problémov s odpadom a minimalizácia odpadu.

II. Konferencia Green Kukkonia sa tentokrát konala v piatok 9. júla v MOL Aréne v Dunajskej Strede. Hlavnou témou dňa bol zber, selekcia a vedomé nakladanie s odpadom.

Účastníkov konferencie privítal úvodným slovom Oszkár Viági, zakladateľ občianskeho združenia Kukkonia. „Každý začatý projekt má svoje fázy. Je potrebné dbať o to, aby sme sa vždy mohli obzrieť dozadu, nielen pozerať dopredu. Je dôležité pozrieť sa späť, aby sme videli, kde sme začali a kam sme sa dopracovali. Nesmieme zabudnúť na to, čo sme sa v minulosti naučili. Úspechy a neúspechy z minulosti by mali byť motiváciou súčasnosti.
Prečo sme založili Kukkoniu? Ak si my ľudia nepomôžeme navzájom, nikto iný to za nás neurobí. Kukkonia nie je značka. Vytvorili sme ju, aby sme začali myslieť spoločne. Našim cieľom je začať myslieť a konať spoločne. Veríme, že jedinou možnosťou na rozvoj  tohto regiónu je začať spolu  myslieť  a konať. Čo by sme chceli dosiahnuť? Chceme, aby bol tento región ekonomicky taký silný, aby dokázal  uživiť ľudí, ktorí tu žijú. Túto zem sme zdedili po našich predkoch a vidíme, že mnohí sa tu nedokážu uživiť. Mnohí preto musia cestovať za prácou, aby sa ekonomicky udržali, čo ale vedie k rozpadu rodín. Aj toto chceme zmeniť.

Toto občianske združenie  s jeho ideou  funguje už sedem rokov. Dosiahli sme úspechy aj vďaka tomu, že sa k nám postupne pridávalo čoraz viac ľudí.
Kam smerujeme? Čo chceme dosiahnuť? Chceme vytvoriť región 21. storočia, ktorý môže prosperovať bez toho, aby zničil sám seba. Zdedili sme poklady:  pôdu, krajinu, podnebie, pitnú vodu. Dalo by sa povedať, že sú to maličkosti, hoci sú to neskutočné hodnoty, pretože na svete je už len málo takých miest, kde je toto všetko dané. Aby sa naplnili veľké sny, musíme každý deň tvrdo pracovať a stáť pevnými nohami  na zemi. Musíme mať jasný názor, čo chceme dosiahnuť, a musíme prijať rozhodnutia, aby sa naše ciele naplnili, “uviedol Oszkár Világi, ktorý okrem iného zdôraznil, že poklad, ktorý sme zdedili, sa musí zachovať pre ďalšie generácie. „Každý z nás by mal bojovať za naše spoločné hodnoty. Mnohí  vyciciavajú túto zem,  a nič  jej nevracajú. Toto treba napraviť. Netreba vymýšľať nové veci, môžme čerpať z toho, čo už funguje. Žiadam preto všetkých, ktorí sú na tej správnej strane, aby sa nevzdávali! “ podčiarkol.

Po úvodnom príhovore zakladateľa občianskeho združenia bola témou diskusie minimalizácia a triedenie odpadu. Roman Gdovjak, manažér spoločnosti Cyrkl, hovoril o digitálnom trhu s odpadom. Po ňom nasledoval s príspevkom Michal Bakyta, projektový manažér Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktorý poslucháčom  priblížil efektívne nakladanie s odpadmi v ich mikroregióne. Zsolt Farkas, referent ochrany životného prostredia obce Veľké Úľany a Krisztián Lipták, zástupca obce predstavili fungovanie odpadového hospodárstva v ich obci. Majiteľ bezobalového obchodu Martin Gajdoš hovoril o udržateľnosti ako súčasti firemnej kultúry.

V druhom bloku konferencie sa diskutovalo o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu a minimalizácii odpadu na verejných podujatiach. Mohli sme si vypočuť prezentáciu Ákosa Dominusa, manažéra udržateľnosti, ktorý predstavil festival Green Sziget v Budapešti. Konferencie sa zúčastnila aj Illah van Oijen, viceprezidentka občianskeho združenia Punkt. Od nej sme sa mohli dozvedieť podrobnosti o festivaloch bez odpadov. Rastislav Amrich, zakladateľ neziskovej organizácie Istitute of Climate Neutrality, hovoril o udržateľnom cestovnom ruchu a turizme.

V treťom bloku sa hovorilo  o skúsenostiach a možnostiach  jednotlivých regiónov. György Németh, prevádzkový a technický manažér kúpeľov Hévíz a Nemocnice  svätého Ondreja, nám poskytol informácie o fungovaní  kúpelného turizmu. Stipe Petrina, starosta chorvátskeho mesta Primošten sa prihlásil na konferenciu online pomocou videohovoru a sprostredkoval poslucháčom inšpiratívne skúsenosti mesta Primošten v oblasti cestovného ruchu a odpadového hospodárstva.

Po mnohých inšpiratívnych príspevkoch  konferenciu ukončila Réka Világi, zástupkyňa občianskeho združenia Kukkonia. "Ďakujem, že ste k nám prišli v takom hojnom počte aj napriek epidemiologickej situácii. Ďakujem rečníkom za ich inšpiratívne myšlienky, užitočné nápady a dobré príklady z praxe. Hlavným poslaním občianskeho združenia Kukkonia je regionálny rozvoj a zvyšovanie regionálneho povedomia. Musíme byť hrdí na to, odkiaľ sme prišli. To so sebou prináša obrovskú zodpovednosť, pretože tento poklad nie je náš, dostali sme ho ako dar, musíme ho uchovať pre ďalšie generácie. Dôsledky toho, aký máme vzťah k nášmu regiónu, budú potom znášať naše deti. Sú medzi nami takí, ktorí môžu prispieť menšou mierou,  ale aj takí, ktorí môžu prispieť viac. Zodpovednosť je však spoločná. Cieľom konferencie Green Kukkonia je vytvoriť platformu, kde môžme o týchto veciach  hovoriť, aby sme následne mohli veci meniť k lepšiemu.“

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for II. Konferencia Green Kukkonia [2021]
Embedded thumbnail for II. Konferencia Green Kukkonia [2021]
Embedded thumbnail for II. Konferencia Green Kukkonia [2021]
Embedded thumbnail for II. Konferencia Green Kukkonia [2021]
Embedded thumbnail for II. Konferencia Green Kukkonia [2021]