Naše občianske združenie spustilo v roku 2019 iniciatívu Green Kukkonia so zámerom upriamiť pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia, ekologického životného štýlu, minimalizácie odpadu, triedenia odpadu a recyklácie.

V spolupráci s miestnymi samposprávami a školami sme usporiadali viac akcií so zreteľom na výsadbu stromov a čistenie prírody od smetí. V októbri 2023 sme v partnerskej spolupráci s Nadáciou CEF odštartovali vzdelávací program Green Leader pre základné a stredné školy nášho regiónu.

Cieľom vzdelávacieho programu je, aby sme s mentorskou podporou občianskeho združenia INCIEN vyškolili Green lídrov, ktorí potom odovzdajú svoje vedomosti svojim spolužiakom. Odprezentujú im svoje poznatky o zbere odpadu, recyklácii a cirkulárnej ekonomike.

Veríme, že cez deti sa nám podarí osloviť aj rodičov a napokon zmeniť ich postoj k ochrane životného prostredia, aby dávali väčší pozor na prírodu, ktorá ich obklopuje, a aby účinnejšie triedili a minimalizovali odpad.

Fotogaléria