Aktivity občianskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu sú rôznorodé. Považujeme za dôležité prezentáciu regionálnej gastronómie, podporu miestnych potravín, propagovať alebo organizovať fakultatívne programy, ktoré ukazujú jedinečnosť regiónu. Rovnako dôležité je rozvoj a rozširovanie cestovného ruchu: napr. výstavba cyklotrás, rozvoj cykloturistiky, taktiež vývoj turistických webových stránok,  výroba a propagácia turistických reklamných spotov, - cielená a rozsiahla marketingová kampaň pre región a ponuka regionálnych produktov a originálnych suvenírov pre turistov.

Odoberať Kukkonia turizmus