Cesta cyklobusom zadarmo!

Cyklobusom sa vykonáva individuálny druh cestnej dopravy, špecifickým autobusom, ktorý je upravený na prevoz 20 sediacich cestujúcich a 20 bicyklov. Prednostne sa prepravujú osoby s bicyklami, resp. kolieskovými korčuľami. Ak to prepravná kapacita cyklobusu povoľuje, prepravujú sa aj cestujúci - peší turisti. Všetky prepravované osoby môžu okrem športových potrieb vziať si so sebou iba jednu príručnú batožinu s rozmermi max. 50 cm x 30 cm x 20 cm.

https://www.sadds.sk/sk/cyklobus