Kukkonia Art Garden poskytuje miestnej mladej generácii priestor na vyjadrenie, tvorbu názorov, pozorovanie, formovanie alebo prežívanie svojho najbližšieho okolia.

Odoberať Kukkonia Art Garden