Občianske združenie Kukkonia usporiadalo Súťaž v kreslení Kukkonia 2020 s cieľom, aby deti nakreslili, ako vnímajú Kukkoniu, čiže Žitný ostrov, alebo aby ilustrovali rozprávku o Mangaluci v Kukkonii, ktorú napísala Anikó Király. Dostali sme množstvo krásnych kresieb.

Mená víťazov:
Návštevníci MOL Akadémie na základe výsledkov hlasovania:
Júlia Hodossy, Dunajská Streda
Szabolcs Iváncsai, Orechová Potôň
László Ábel Buzgó, Dunajská Streda
Laura Neumann, Komárno
Levente Iváncsai, Orechová Potôň
Linda Szőke, Nové Zámky
Hanna László, Dunajský Klátov
Liana Magulák, Dunajská Streda
Vanda Méri, Horný Bar
Renáta Holubiczky,  Zlaté Klasy
Na obale pudingov Kukkonia sa objavia kresby nasledujúcich víťazov:
Roberta Bernáth – Horná Potôň
Hanna Frühwald – Kostolná Gala

V nástennom kalendári Kukkonia na rok 2021 sa objavia kresby nasledujúcich víťazov:
Anna Ábrahám – Kútniky
Barbara Árvai – Galanta
András Beke – Dunajská Streda
Luca Beke – Dunajská Streda
Viktória Csörgey – Dunajská Streda
Natália Hochman – Dunajská Streda
Róbert Kallos – Bratislava
Kristóf Kántor – Jelka
Eszter Komlós – Dunajská Streda
Laura Neumann – Komárno
Anna Patos – Dunajská Streda
Lilla Patos – Dunajská Streda
Alexandra Uhrin – Komárno
Výhercovia knihy o Mangaluci v Kukkoniii:
Réka Annamária Macsicza – Košúty
András Kubička – Lehnice
Borbála Bukovszky – Peter Liptovský
Cecíla Fischer – Tešedíkovo
Vivien Hanula – Fiľakovo

Víťazné kresby vybrala odborná porota (Richárd Aradszky a Béla Ferdics, učitelia výtvarnej výchovy Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede).
Výhercovia knihy Kukkonia Vizeskönyv:
László Bujdosó – Berettyóújfalu (Maďarsko)
Kevin Lavu – Veľké Dvorníky.
Výhercovia balíka kníh:
Alex Rigó – Jelka
Katalin Seregi – Oľdza
Márk Kázmér – Jurová

Výhercovia ekologického vaku:
Zsuzsika Deák – Dolný Chotár
Ákos Nyers – Iža

Ďakujeme všetkým za účasť!
Blahoželáme víťazom!