Naše občianske združenie Kukkonia považuje za dôležité podporovať miestnu cyklistickú kultúru a cestovný ruch. V posledných rokoch sa v regióne s pomocou miestnych samospráv vybudovali cyklotrasy, z ktorých je teraz viac ako 100 km označených orientačnými tabuľami a cyklotrasy sa dajú dokonca sledovať online. Cyklistické preteky a rodinnú cyklojazdu Tour de Kukkonia zorganizovalo naše občianske združenie spolu s mestom Dunajská Streda po prvýkrát v roku 2018. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť región, ale má aj úlohu budovať komunitu, zvyšovať povedomie rodín o cyklotrasách, aktívnom oddychu, zdravom životnom štýle a význame športu.

Odoberať Tour de Kukkonia