Pri príležitosti Dňa Zeme sa k zberu odpadu pridalo 8 obcí a 4 základné školy zo Žitného ostrova. Celkovo sa akcie zúčastnilo 250 dobrovoľníkov a 350 žiakov, ktorým sa podarilo vyzbierať viac ako 2 tony odpadu.
Je mimoriadne dôležité dbať na čistotu prírody, lesov a vôd Žitného ostrova vzhľadom na ochranu živočíchov či kvality pôdy, pitnej vody a vzduchu, ako aj na boj proti klimatickým zmenám. Občianske združenie Kukkonia je dávno zaviazané k ochrane životného prostredia a zachovania čistoty, preto sa rok čo rok v našej komunite snaží zvyšovať povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia a zachovanie jeho čistoty prostredníctvom zberových akcií odpadu a prednášok o ochrane životného prostredia.

Tento rok sa spoločný zber odpadu na Deň Zeme uskutočnil 22. apríla. V ten deň sa do akcie zapojilo 7 obcí: Trhová Hradská, Jahodná, Horné Mýto, Dunajský Klátov, Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Dolný Bar. Zber odpadu sa uskutočnil 29. apríla v obci Potônske Lúky a následne dňa 8. mája v obci Jahodná, kde aj členovia Klubu Malý Dunaj podali pomocnú ruku v zbere odpadu voľne rozhádzaného po prírode, ako aj nelegálne umiestneného odpadu.

Účastníci nazbierali viac ako dve tony odpadu. Výsledok bol bolestný: plastový, sklenený, kovový, stavebný, elektronický odpad a rôzne ďalšie typy odpadu v prírode. Občianske združenie Kukkonia požiadalo neziskovú organizáciu INCIEN, aby po tohtoročnej akcii vyhotovila analýzu vyzbieraného odpadu. Tá ukázala, že drvivá väčšina nájdeného odpadu pozostáva z PET fliaš, hliníkových plechoviek, plastových fólií a polystyrénu. Ich rozklad môže trvať aj stáročia. Našli sa ale aj také veci ako elektronické zariadenia, pneumatika, nábytok i komunálny odpad.

Dôležitým ponaučením z akcie je, že každý jeden človek musí niesť zodpovednosť za zachovanie čistoty a životaschopnosti nášho životného prostredia. Zber odpadu uskutočnený na Žitnom ostrove je len jeden príklad na preukázanie obrovskej sily spolupatričnosti komunít v oblasti ochrany životného prostredia. Na objasnenie a posilnenie ohľaduplnosti k životnému prostrediu treba vynaložiť aspoň raz toľko úsilia. Občianske združenie Kukkonia pozvalo preto v rámci iniciatívy Green Kukkonia žiakov základných škôl v Dunajskej Strede na prednášky o ochrane životného prostredia, ako aj na zber odpadu z príležitosti Dňa Zeme. Prednášali Zoltán Fekete, lesník;  Krisztián Pomichal, biológ v oblasti ochrany životného prostredia a Zsuzsanna Csölle, expertka na ochranu životného prostredia. Prednášky sa uskutočnili na Základnej škole Jilemnického, na Základnej škole Zoltána Kodálya, na Základnej škole Gyulu Szabóa a na Základnej umeleckej škole Smetanov háj. Cieľom prednášok bolo zvýšiť povedomie budúcich generácií o tom, že vďaka zodpovedným rozhodnutiam môžu prispieť k zachovaniu našich prírodných skvostov.

Ďakujeme okolitým obciam a dobrovoľníkom za účasť v zbere odpadu, a že vo forme tejto spolupráce boli živým dôkazom na to, že spolupatričnosťou a spoločným odhodlaním sa môžu dosiahnuť obrovské veci. Veľká vďaka aj ďalším organizáciám, bez ktorých by sa zber odpadu nemohol uskutočniť, a ktorí si aj sami uvedomujú obsah nasledujúceho citátu: „Nezdedili sme Zem od našich otcov, požičiavame si ju od našich detí." Sponzori a organizátori iniciatívy”: Občianske združenie Kukkonia, Občianske združenie Dunavit, CHKO, Stredoeurópska nadácia, Nadácia Ekopolis, Zelené Oázy Slovnaft, občianske združenie Klub Malý Dunaj.

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Miesto, kde žijeme, sme vyčistili od 2 ton odpadu [2023]