Cez víkend sa vybralo na cestu viac ako 150 nadšených dobrovoľníkov s cieľom vyčistiť brehy Klátovského ramena, čo predstavuje jednu z prírodných krás Žitného ostrova.

Akcia sa uskutočnila dňa 19. septembra v obciach Dunajský Klátov, Jahodná, Ohrady, Trhová Hradská a Horné Mýto. V sobotu usporiadalo Občianske združenie Kukkonia v rámci iniciatívy Green Kukkonia regionálny zber odpadu v oblasti Klátovského ramena, čoho sa zúčastnili aj Mikroregión Klátovské rameno, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy a FCC Environment. Iniciatívu Green Kukkonia odštartovali minulý rok s cieľom upútať pozornosť na to, aby sme boli ohľaduplní k životnému prostrediu, a že každý jeden z nás môže niečo urobiť pre životné prostredie, napr. triedením, recykláciou a minimalizáciou odpadu. „V čase pandémie sme robili krátke videá na tému Green Kukkonia, ktoré sme venovali najmä deťom. Spracovali sme rôzne tematické okruhy, napr. triedenie odpadu, kompostovanie a recykláciu. Aj v čistení sme chceli každopádne pokračovať. Voľba padla tento rok na vody Žitného ostrova. Voda mala na Žitnom ostrove odjakživa rozhodujúcu rolu. Za uplynulé obdobie „v karanténe“ malo spoločenstvo jedinú možnosť, ako vyjsť z domu, a to vo forme potuliek v prírode, čo mnohí využili. V dôsledku toho sme predpokladali, že si ľudia začnú uvedomovať, na akom krásnom mieste žijeme a aké dôležité je chrániť naše životné prostredie.“, povedala na začiatku Tímea Dóka, predsedníčka združenia.

Na Klátovské rameno sa vzťahuje 5. stupeň ochrany, čo znamená, že bez povolenia sa ho človek nemôže ani dotknúť. Žije tu najväčšia kolónia sladkovodných hubiek, čiže aj preto treba tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť. Občianske združenie Kukkonia si vybralo Klátovské rameno práve pre ojedinelosť tejto oblasti. „Kontaktovali sme Chránenú krajinnú oblasť Dunajské luhy, pretože k zberu odpadu mohlo dôjsť jedine v prípade, že to dotiční odsúhlasia. Dostali sme teda povolenie na očistenie vody aj brehov. Ich pracovníci kontrolovali a koordinovali proces čistenia, aby všetko prebiehalo podľa pravidiel.“, zdôraznila Tíme Dóka. Vďaka prítomnosti odborníkov mali dobrovoľníci príležitosť vydať sa na vodu. Členovia Občianskeho združenia Dunavit si sadli do člna, aby vyčistili aj časť Klátovského ramena. Počas cesty čelili mnohým prekvapeniam. Napriek tomu, že sa na túto oblasť vzťahuje 5. stupeň ochrany, našlo sa nemálo stôp, ktoré naznačovali, že ju ľudia navštevujú. Z vody vytiahli enormné množstvo odpadu, plastických fliaš, dokonca aj pneumatík.

S iniciatívou oslovilo Občianske združenie Kukkonia aj Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno, čo funguje ako zoskupenie obcí pozdĺž Klátovského ramena. Dotyčné obce sa akcie zúčastnili práve vďaka nim. „Považovali sme za dôležité, aby k vyčisteniu tejto oblasti došlo vo forme tímovej práce. Snažili sme sa to celé spojiť a vypracovali sme k tomu jednotný marketingový plán a vďaka spoločnosti FCC Environment sme obce vybavili vreciami na odpad a pracovnými rukavicami, ďalej sme uhradili náklady za odvoz pozbieraného odpadu. Akciu podporila aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov. Starostovia obcí sa postarali o miestnu organizáciu akcie a k iniciatíve prispeli ľudskými zdrojmi“, pridala Tímea Dóka.

„Klátovské rameno je jedným z našich prírodných skvostov, ako aj dedičstvom, ktoré treba chrániť. Naším cieľom je, aby sme na to čo najlepšie upozornili. V opačnom prípade sa ľahko môže stať, že naši vnukovia už tento zázrak neuvidia. Ochrana životného prostredia by mala byť istou zmenou prístupu. Žiť ohľaduplne k životnému prostrediu treba začať doma: triediť odpad, začať využívať kompost, dbať na minimalny vznik odpadu. Ďalej je dôležité naučiť deti, ako treba existovať v prírode. Musia vedieť, že odpad patrí do smetného koša, a nie niekde pri ceste a tak ďalej.“, konštatovala predsedníčka Občianskeho združenia Kukkonia.

„Napriek tomu, že nám vírus pokazil plány, aj tento rok sme považovali za dôležité túto akciu uskutočniť.“ Mám pocit, že obce, ktoré sa zapojili, vidia závažnosť toho, čo robíme. Musíme ukázať nasledujúcej generácii, že je dôležité udržať Klátovské rameno čisté. Na Klátovské rameno a jeho stometrové ochranné pásmo sa vzťahuje 5. stupeň ochrany. Je zvýšený záujem o tuzemskú turistiku a výlety v prírode, čo vedie k tomu, že ľudia zanechávajú za sebou odpad. Predsa si myslím, že situácia nie je až taká zlá. Napriek tomu, že sa tam nájde odpad, väčšina ľudí si snáď uvedomuje hodnotu tohto skvostu.“, povedala nám Mária Vavrik, lesník prítomný v mene štátnych ochranárov.

S cieľom zefektívniť prácu bol zber odpadu rozdelený na dve časti. Ak to počasie dovolí, motivovaní ľudia zacieľujú Topoľníky, Malé Dvorníky, Dunajskú Stredu a Povodu. Klátovské rameno síce nie je súčasťou obce Povoda, ale tiež patrí do Mikroregiónu Klátovské rameno a má pekné brehy kanála, ktoré by chceli vyčistiť v rámci tejto akcie. Zber odpadu znázorňuje video, ktoré je verným dôkazom úspešnosti tohto programu. Čistenie prírody prebiehalo v dobrej nálade. Akcie sa zúčastnili mladí, starší, dokonca aj rodiny s malými deťmi. Počas poldňového programu sa zozbieralo 133 vriec, čiže 1,8 ton odpadu. Hlavným odkazom organizátorov je, že naozaj každý jeden z nás môže urobiť niečo pre dobro a spoluprácou dokážeme priniesť zmenu k lepšiemu.

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Vyčistili sme Klátovské rameno [2020]