Aj tento rok došlo k vyčisteniu vôd na Žitnom ostrove

Neziskové organizácie a obce Žitného ostrova opäť spojili svoje sily pre čistejší Žitný ostrov! V rámci iniciatívy vyčistili Klátovské rameno, Malý Dunaj, Váh, ako aj blízke okolie kanálov v danej oblasti.

Čistiaca akcia sa uskutočnila cez aprílové víkendy v obciach Dunajský Klátov, Jahodná, Horné Mýto, Trhová Hradská, Povoda, Vrakúň, Malé Dvorníky, Ohrady, Blahová, Hurbanova Ves, Potônske Lúky, Komárno, Čierna Voda, ako aj členské obce Natúrparku Žitný ostrov. Jednotlivé akcie usporiadali starostovia individuálne pomocou miestnych dobrovoľníkov. Z 13 obcí sa čistiacej akcie zúčastnilo viac ako 400 dobrovoľníkov, miestnych hasičov, ochranárov životného prostredia. Dobrovoľníci celkovo nazbierali 500 vriec odpadu s hmotnosťou 5,5 ton.

Pomáhali aj pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, a okrem toho vďaka Občianskemu združeniu Klub OZ Malý Dunaj sa podarilo vyčistiť aj brehy Malého Dunaja v úseku Jahodná-Topoľníky. Hráči futbalového klubu DAC 1904 tiež považovali túto iniciatívu za dôležitú. Ákos Szendrei a János Hahn vyčistili brehy kanálov v Povode spolu s miesntymi dobrovoľníkmi a členmi YBS Fanklub. V Komárne sa čistiacej akcie zúčastnili miestne školy v rámci Dňa Zeme. Pomôcky a propagačné materiály, ako aj odvoz nazbieraného odpadu zabezpečilo Občianske združenie Kukkonia. Hoci sme oproti minulému roku nazbierali menej odpadu, toto množsto je stále dôkazom toho, že si mnohí neuvedomujú obrovské škody, ktoré spôsobujú, ak prírodu používajú namiesto smetného koša.

„Čistá voda je hodnota pre nás všetkých, čiže aj jej udržanie je zodpovednosťou nás všetkých. Treba chrániť naše vody, pretože tento poklad má hodnotu jedine, ak ho odovzdáme ďalším generáciám tak ako sme ho dostali my. V čistom stave.”
Partneri spoločnej iniciatívy: Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov, Občianske združenie Kukkonia, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, Občianske združenie Dunavit, Natúrpark Žitný ostrov, Klub OZ Malý Dunaj, HHI, Občianske združenie Kompakt, Stredoeurópska nadácia. Čistiacu akciu podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a FCC Environment.

 

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Vyčistili sme nábrežie [2022]