12 obcí, 450 dobrovoľníkov, 10 ton odpadu

V rámci iniciatívy Zelená Kukkonia sa občianskemu združeniu Kukkonia v spolupráci so združeniami Mikroregión Klátovské rameno, Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy, Podunajské ochranárske združenie DunaVít a spoločnosťou FCC Environment podarilo v septembri 2020 vyčistiť časť Klátovského ramena. Práce sa však nemohli ukončiť kvôli ohlásenému lockdown-u v súvislosti epidemiologickou situáciou. Pôvodného plánu vyčistiť Klátovské rameno sa však nevzdali, a tak sa do  zberu odpadu a čistenia tento rok pustili opäť.

„Myslíme si, že život sa nemôže zastaviť, a že musíme urobiť niečo pre ochranu nášho životného prostredia aj v týchto zložitých časoch, “ – začala náš rozhovor Tímea Dóka, predsedníčka OZ Kukkonia.
Znova sa teda spojili so združením Mikroregión Klátovského ramena, okolitými obcami, ochranármi, združením DunaVit, aby pokračovali v regionálnom zbere odpadu pozdĺž brehov Klátovského ramena, starého a nového Klátovského kanála, na brehu Dunaja v Komárne, na brehu Malého Dunaja v Potônskych Lúkach a pozdĺž kanálov v obciach Povoda, Vrakúň a Malé Blahovo. K iniciatíve sa pripojil aj futbalový klub DAC 1904, futbalová Akadémia MOL, občianske združenie Malé Blahovo, Fanklub YBS DAC, ako aj spoločnosť FCC Environment. Práce opäť koordinovali pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy: určili úseky, ktoré sa majú vyčistiť a koordinovali priebeh samotného čistenia. Projekt tento rok podporil aj Ekopolis prostredníctvom svojho programu Zelené oázy.

„Pri organizovaní akcie sme museli zohľadniť niekoľko faktorov. Na jednej strane sme zohľadňovali preventívne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou a zároveň sme sa prispôsobovali termínom testovania na koronavírus. Vo väčšine obcí totiž pomáhali s víkendovými testovaniami práve tí istí ľudia, ktorí sa ako dobrovoľníci prihlásili aj na zber odpadu. Nakoniec sme čistenie rozložili na niekoľko víkendov, aby sme všade mohli uskutočniť plánované akcie. “, uviedla Tímea Dóka.

Zber odpadu sa začal 10. apríla v Topoľníkoch, pokračoval 17. apríla v Dunajskej Strede, Hornom Mýte, Ohradách, Povode, Potônskych Lúkach, Blahove a v Čiernej Vode. Následne sa pokračovalo 24. apríla v Komárne, o deň neskôr v Trhovej Hradskej a nakoniec 1. mája v Dunajskom Klátove a v Jahodnej. „Starostovia dotknutých obcí nám už počas príprav celej akcie potvrdili, že takúto iniciatívu považujú za veľmi potrebnú, pretože ako sa počas obdobia pandémie zvyšoval počet turistov, tak sa zvyšovalo aj množstvo nahromadeného odpadu“, uviedla predsedníčka OZ Kukkonia.

Na upratovaní sa zúčastnilo vyše 450 dobrovoľníkov. Zbierať odpadky prišli aj rodiny s malými deťmi, ktoré sa tiež s nadšením zapájali do upratovania. Zo spoločného upratovania sa tak stal príjemný rodinný víkendový program. "Veľmi nás teší, keď na takýchto akciách vidíme aj deti. Tréner MOL Akadémie tiež priviedol mladých futbalistov U11 a na čistení sa zúčastnili aj deti futbalového klubu Malé Dvorníky. Myslím si, že je potrebné ísť aj takýmto príkladom. Čím skôr naučíme najmenších, že odpad nepatrí do prírody, tým lepšie. Musia byť konfrontovaní s tým, čo znamená odhadzovanie odpadkov, aby oni sami už neurobili tú chybu, že budú vyhadzovať smeti voľne do prírody“, pokračovala predsedníčka OZ.

Vyzbieralo sa enormné množstvo smetí
Vlani sa v rámci akcie Vyčistime vody Žitného ostrova! vyzbieralo celkovo 1,8 ton odpadu. Tento rok to bolo omnoho viac. Vyzbieralo sa vyše 10 ton smetí. Dobrovoľníci sa stretli so všetkým možným. Televízor, stavebný odpad, sklenené fľaše, tašky, vrecia, plastové fľaše, zvyšky uhynutých domácich zvierat, pneumatiky, oblečenie, nábytok, detské kočíky, záchodové misy, matrace - to všetko sa našlo vyhodené v prírode. "Žasli sme, čo všetko sme našli! Vyvstala vo mne otázka, prečo ľudia znečisťujú okolitú prírodu, keď s rovnakým úsilím, ako napríklad vyhodiť televízor na brehu rieky, by sa mohli vybrať do obchodu s elektronikou, kde by ho mohli odovzdať ako elektroodpad. Alebo ak ide niekto na prechádzku, prečo si prázdnu fľašu nezoberie so sebou domov a nevyhodí do separovaného odpadu? To naozaj ľudia nevedia, čo kde patrí, alebo sú naozaj takí nedbanliví?”, zneli slová Tímei Dóka.

Každý môže niečo urobiť
Množstvo vyzbieraného odpadu iba dokazuje, že ľudia si stále neuvedomujú, aké škody páchajú, ak prírodu vnímajú iba ako odpadkový kôš. Všetko, čo vyhodíme, časom vsiakne do pôdy a do podzemných vôd. Smutným príkladom je nedávny prípad z Potônskych lúk, keď miestni obyvatelia prišli o pitnú vodu a boli odkázaní iba na balenú. Vodu zo studní nemohli používať na varenie, ba ani na čistenie zubov. Miestny obyvatelia si teraz určite cenia pitnú vodu viac, ako predtým. Súčasná situácia však naznačuje, že kým si každý nezažije následky svojej nedbanlivosti na vlastnej koži, nebude ochotný meniť svoje návyky.

Preto je potrebné neustále opakovať, aký dôležitý je separovaný zber odpadu. "Vidím to tak, že na dedinách to funguje lepšie. Zdá sa, že v mestách tieto informácie chýbajú. Myslím si, že by sme mali užšie spolupracovať so školami, čo sme aj plánovali, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu to zatiaľ nebolo možné”, poznamenala Tímea Dóka. Podľa nej je iba na nás, čo odovzdáme ďalším generáciám. Totiž ako sa hovorí „Túto planétu sme nezdedili od našich rodičov, ale požičali sme si ju od našich detí“.

Tvrdenie, že „nemôžem nič urobiť“, nie je pravdivé. Je to iba výhovorka. Každý z nás môže urobiť niečo prospešné pre svoje životné prostredie! Saďme stromy, minimalizujme odpadky, separujme správne odpad, neplytvajme vodou, kompostujme, neplytvajme jedlom, uprednostňujme miestne potraviny - toto sú všetko ľahko dosiahnuteľné ciele. Je to malý krok v ľudskom živote, ale veľký krok pre našu prírodu. „Čistá voda je našou spoločnou hodnotou, preto aj zodpovednosť za jej ochranu je spoločná. Chráňme naše vody, pretože tento poklad bude mať hodnotu iba vtedy, ak ho odovzdáme tak, ako sme ho dostali “, hovorí predsedníčka OZ Kukkonia.

Názor lesníkov
„Vzhľadom k tomu, že Klátovské rameno je chránenou oblasťou, neváhali sme podporiť túto akciu a pomohli sme s vyčistením celej oblasti, čo sme inak považovali za veľmi dobrý nápad. Je to už druhý rok po sebe, čo sa koná takáto akcia, a boli by sme radi, keby sa to opakovalo aj v budúcnosti. Dúfame, že táto iniciatíva bude pokračovať“, ozrejmila účasť prítomná lesníčka Mária Vavríková, zástupkyňa Štátnej ochrany prírody. Pani Vavríková tiež dodala, že vždy dúfajú, že v prírode nájdu menej odpadu, ale bohužiaľ to tak nikdy nie je. Navyše, ako sa ukazuje, situácia spôsobená epidémiou koronavírusu to iba zhoršila. „Pravdepodobne to tiež prispelo k tomu, koľko odpadkov sme pozbierali. Ľudia totiž za posledné dosť dlhé obdobie nemohli ísť nikam mimo prírody. Uzavreté boli aj hranice okresov, takže ľudia mohli navštevovať iba miesta v ich bezprostrednom okolí.“

Nezodpovednosť ľudí je bezhraničná. Vyhadzujú prázdne fľaše aj počas prechádzky v prírode. Pričom by to nestálo nič, namiesto do prírody vyhodiť odpad do odpadkového koša, alebo si ho zobrať so sebou domov a správne vyseparovať. Viacerí neváhajú vláčiť do prírody a vyhodiť napríklad nefunkčný televízor a nechať ho tam len tak. „Ja tomuto nerozumiem. Mestá aj obce majú predsa určené zberné miesta. V určených časoch sa tiež zbiera elektroodpad, alebo nábytok. Tieto nepotrebné veci sa dajú aj bezplatne odovzdať. Preto nechápem, čo vedie týchto ľudí, že radšej znečisťujú svoje životné prostredie. Už mnoho rokov ma to zamestnáva a neviem na to prísť. Som tiež členkou poľovníckeho združenia, s ktorým pravidelne chodíme do lesov kvôli čisteniu. Je hrozné, čo všetko nachádzame! Rozmiestnili sme tiež tabule, ktoré upozorňovali na zákaz vyhadzovania odpadkov do lesa. Najskôr boli porozbíjané, potom zmizli a nakoniec ľudia opäť vyvážali smeti do lesa“, podelila sa s nami o vlastnú skúsenosť Mária Vavríková. Lesníčka vkladá nádej do mladšej generácie. „Ak im pôjdeme dobrým príkladom, mladí to môžu zmeniť. Myslím si, že veľa závisí od výchovy. Ja sama sa snažím vychovávať svoju dcéru tak, aby doma videla pozitívny príklad. Práve preto, aby ona už nerobila tie chyby, ktoré dnes robia ľudia. Musí vedieť, akým obrovským pokladom je naša príroda.“

„Našli sme aj to, čo presahovalo našu predstavivosť”
Členovia Občianskeho združenia Malé Blahovo sa zamerali na vyčistenie okolia obce. „Zhromaždili sme približne jeden a pol tony odpadu. Našli sme autodiely, autosedačky, palubnú dosku, blatník, nárazník, stovky kíl ťažkú šindľovú strechu, chladničku, televízor. Našli sme vlastne všetko, čo si len viete predstaviť a dokonca aj niečo, čo už presahovalo aj našu predstavivosť.“, dodal člen združenia László Póda. Z Občianskeho združenia Malé Blahovo sa zúčastnilo brigády 12 členov. „Myslím si, že každý by mal považovať za dôležité chrániť svoje vlastné životné prostredie, ako len vie. Mohlo nás byť oveľa viac, nebyť obmedzujúcich epidemiologických opatrení. Konali sme preto iba v súlade s vtedy platnými predpismi. Nechceli sme, aby sa nás zhromaždilo príliš veľa.“

V Malých Dvorníkoch sa upratovalo 1. apríla
V Malých Dvorníkoch sa pustilo do upratovania vyše päťdesiat ľudí. Medzi dobrovoľnými „smetiarmi” boli tak veľkí, ako aj malí. Upratovania sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Na akcii bol prítomný aj starosta obce Zoltán Marczell. „Bohužiaľ, našli sme veľa odpadkov. Toto všetko je zjavne odpad vyhodený z nezodpovednosti. Ľudia nedomyslia následky svojho nezodpovedného konania. Koniec koncov, odpad, ktorý sa vyhodí do prírody, sa po čase začne rozkladať a škodliviny sa skôr či neskôr dostanú do podzemných vôd. Aj pole je blízko, aj tam sa môžu dostať škodlivé látky. Ani si neuvedomujeme, akú veľkú časť tvorí plast v našom životnom priestore. Nemyslíme ani na to, čo sa stane, ak odpad, ktorý vyhodíme, nikto nevyzbiera a začne sa rozpadať. Týmto páchame obrovské škody, vysvetlil starosta.

V Jahodnej sa pracovalo aj počas sviatku práce
V obci prebiehajú akcie zamerané na zber odpadu priebežne, čomu nezabránila ani epidemiologická situácia. „Turisti nám pribúdajú,  ale z nejakého dôvodu s radosťou nechávajú aj svoje odpadky u nás. Neprestali sme teda zbierať odpad ani v poslednom období. Neustále dbáme o to, aby bola všade čistota“, podčiarkla starostka obce Jarmila Ribánszka. Okrem prvomájovej akcie miestni poľovníci už vyčistili les, rybári upratali okolie jazier, majú dobrovoľníkov na zber odpadu a nájdu sa aj takí, ktorí zbierajú smeti aj pri venčení psa. „Na základe mojich dlhoročných skúseností teraz delím ľudí do dvoch skupín: tých, ktorí smeti vyhadzujú, a tých, ktorí ich zbierajú. Bohužiaľ vidím, že sa to nijako nemení. Vždy sú to tí istí ľudia, čo robia neporiadok a tí istí, čo po nich upratujú. Verím, že naše deti už naučíme, ako sa správať slušne, a naučíme ich pravidlám narábania s odpadom.“

V Trhovej Hradskej nasadli do lodiek
Pekný počet dobrovoľníkov sa zhromaždil aj v Trhovej Hradskej. Na odvoze odpadu sa zúčastnili dobrovoľní hasiči, aktívni miestni obyvatelia, ako aj starosta obce Gergely Török. „Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme nechceli zvolávať príliš veľa ľudí. Neoslovil som preto ani naše miestne organizácie. Napriek tomu nám pri upratovaní prišlo pomôcť veľa ľudí“, vysvetlil starosta, ktorý zároveň uviedol, že v obci prednedávnom už zorganizovali podobnú akciu zameranú na zber smetí. Miestni obyvatelia vyrazili v šesťčlenných skupinách, aby svoje prostredie zbavili nežiadúceho odpadu. Na oplátku dostali od obce malé prekvapenie. Od starostu sme sa dozvedeli, že sa vyzbieralo pomerne veľa odpadu. „Čistili sme hlavne tok rieky. Na tento účel sme si zapožičali loďky, z ktorých dobrovoľníci zbierali smeti do vriec. Myslím si, že sme mali úspešný deň, pretože sme z oblasti odstránili veľa odpadu.“

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Vyčistili sme vody Žitného ostrova [2021]