Zber odpadu v obytných častiach mesta, v lesoch a v chotári obcí sa uskutočnil v ranných hodinách dňa 28. septembra vďaka 354 dobrovoľníkom, ktorí chodili po uliciach okolitých dedín a miest Žitného ostrova.

Zberu odpadu sa zúčastnili obce Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Ohrady, Mad, Jahodná, Trstená na Ostrove, Trhová Hradská, Kľúčovec, Povoda, Dolný Bar, Kráľovičove Kračany; mestá Dunajská Streda, Komárno a Gabčíkovo; ďalej v Dunajskej Strede Občianske združenie Malé Blahovo a YBS Fanclub. Regionálny zber odpadu, ktorý usporiadalo Občianske združenie Kukkonia, sa uskutočnil v spolupráci s RRA Ister a s FC DAC 1904. V Dunajskej Strede sme vyčistili od odpadu sídlisko východ a sídlisko sever. Okrem toho sme vyčistili les pozdĺž cesty v Malých Dvorníkoch. V Dunajskej Strede a v Komárne sa odvoz nazbieraného odpadu uskutočnil pomocou mesta a v obciach sa o to postarala spoločnosť FCC. Naši dobrovoľníci za dve hodiny zozbierali takmer 30 ton odpadu v oblasti Žitného ostrova, čo je aj odstrašujúcim príkladom znečistenia nášho životného prostredia.

„Žiaľ, počas takýchto spoločných upratovacích akcií vidíme reálne, koľko odpadu dokážeme okolo seba rozhadzovať. Snáď budú pre nás tieto iniciatívy motivujúce. Možno takto dokážeme lepšie chrániť svoj životný priestor, lepšie sa budeme starať o svoje okolie.”, povedal Zoltán Marcell, starosta obce Malé Dvorníky. Veľa rodičov prišlo so svojimi deťmi, a tak sme počas zberu odpadu zaznamenali 70 detí. Najmenším dobrovoľníkom bolo 3,5 ročné dievčatko. „Chceli sme byť príkladom pre najmladšiu generáciu. Je dôležité, aby sa deti už v ranom veku naučili, že životné prostredie treba chrániť a robiť smeti sa nesmie”, vyjadruje svoj názor jedna matka z dobrovoľníkov. Po zberu odpadu sme pohostili dobrovoľníkov, ktorí boli našimi hosťami na guláš a občerstvenie.

„Chceli sme upútať pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia, ako aj na to, aby sme boli ohľaduplní k životnému prostrediu. Takto znel aj hlavný odkaz konferencie Green Kukkonia. Naším cieľom je minimalizovať odpad a žiť ohľaduplne. Je veľmi dôležité, aby sme boli pozitívnym príkladom pre naše deti, a aby sa to už naučili v ranom veku. Sme radi za veľkú účasť, a že sme Kukkóniu čistili spolu s deťmi.”, vyjadrila sa Tímea Dóka, predsedníčka Občianskeho združenia Kukkonia. „Snažili sme sa triediť odpad: zvlášť plasty, sklo a komunálny odpad.”, pridala Szilvia Manczal, vedúca agentúry pre regionálny rozvoj RRA. Privítali by sme ešte viac podobných iniciatív a radi by sme videli, že sa ešte viac ľudí podieľa na tom, aby sme žili v čistom prostredí. „Tí, ktorí sa zberu odpadu nemohli zúčastniť, nech nevynechajú ďalšiu etapu projektu Green Kukkonia, výsadbu stromov.”, zdôrazňovali zástupcovia spoločnosti Kukkonia.

Vďaka daru FC DAC sme medzi účastníkmi regionálneho zberu odpadu vylosovali v každej obci 2-krát 2 kusy vstupenky VIP Silver na zápas FC DAC-AS Trenčín.

VÝHERCOVIA:
Dolný Bar: Renáta Hržičová, Ján Görcs
Gabčíkovo: József Nagy, Máté Vida
Ohrady: Koloman Varga, Zsuzsa Tóth
Trstená na Ostrove: Izabella Kiss, Kucsera József
Dunajská Streda: Ján Sidó, Anita Rostás Csóka
Kráľovičove Kračany: Tamás Kiss, Marián Lampert
Malé Dvorníky: Balázs Szabó, Márta Renczes
Komárno: Szabolcs Szegi, József Múcska
Kľúčovec: Árpád Gaál, Katarína Feketeová
Mad: Erika Kántor, Erika Bíró
Veľké Dvorníky: Dávid Bazsó, Katarina Mandáková
Povoda: Erik Bartal, Adriana Antalová
Jahodná: Gyula Mórocz, Mária Ignaták
Trhová Hradská: Zoltán Fekete, Alica Kovácsová.

Blahoželáme!

Fotogaléria