Naša iniciatíva je založená na spájaní síl, spolupráci a vzájomnej pomoci. Občianske združenie v rámci Caritas podporuje environmentálne iniciatívy, kultúru a šport, miestne komunity, organizácie a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom materiálnych alebo vecných darov, marketingových alebo iných aktivít.

Odoberať Charitatívna pomoc