Pitná voda je našim spoločným pokladom, vzájomná pomoc spoločnou zodpovednosťou – zariadenie na čistenie vody, ako dar obci Potônske Lúky

Jedným z hlavných poslaní občianskeho združenia Kukkónia je zachovanie hodnôt a prírodného bohatsva nášho regiónu. Vieme, že voda, pitná voda je našim najcennejším pokladom, veď celé územie Žitného ostrova leží na zásobách pitnej vody. Práve preto sme rozbehli mnoho takých iniciatív, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany životného prostredia. Myslíme si, že si treba konečne uvedomiť, že je len na nás, v akom stave zanecháme Žitný ostrov pre ďalšie generácie.

Pitná voda je tentokrát v ohrození v  žitnoostrovskej obci Potônske Lúky. V studni zásobujúcej obec pitnou vodou sa našiel nebezpečný atrazín. Táto správa zomkla celý región. Mnohí posielali do obce balenú pitnú vodu a zároveň začala zbierka na pomoc obci na zabezpečenie špeciálneho filtračného zariadenia.

„Dozvedeli sme sa, že obec si svojpomocne takéto filtračné zariadenie nebude môcť dovoliť, a preto sme považovali za našu povinnosť, aby sme sa aj my zapojili do zbierky a pomohli. Oslovili sme komárňanskú spoločnosť SAM, lebo ich divízia WET – Water & Environmental Technology sa už roky zaoberá výstavbou filtračných zariadení. Poskytuje vodohospodárske a environmentálne technológie spoločnostiam ako  U.S Steel Košice, Slovnaft a.s., Volkswagen Slovakia, či Matador. Spoločnosť sa zaviazala vyrobiť filtračné zariadenie a ponúkla zároveň aj pomoc“ – uviedla Tímea Dóka, predsedníčka  združenia.

„Naša divízia WET  buduje čističky vôd už roky. Ako Žitnoostrovčan tiež považujem za dôležité podporovať región a chrániť naše životné prostredie. Keď nás oslovilo Občianske združenie Kukkonia, bolo pre nás prirodzené pomôcť. Okrem toho, že sa naša spoločnosť pokúsila čo najskôr vyriešiť problém obce a vyrobiť do dvoch týždňov filtračné zariadenie, prevzali sme aj polovicu nákladov“ – uviedol László Molnár, generálny riaditeľ spoločnosti.

Filtračné zariadenie s aktívnym uhlíkovým filtrom  bolo v obci nainštalované minulý týždeň. Náklady na filtračné zariadenie hradili spoločne občianske združenie Kukkonia so spoločnosťou SAM. Obec to tým pádom nestálo žiadne náklady. Z vyzbieranej fiančnej zbierky preto starosta mohol  pokryť iné súvisiace náklady spojené s čističkou, ako bola obnova vodného domu: výmena strechy, inštalácia ventilácie a vykurovania, vymaľovanie, nákup a inštalácia záchytnej nádrže.

„Ďakujem veľmi pekne všetkým obciam, firmám a jednotlivcom za finančnú pomoc a množstvo balenej pitnej vody, ktorú nám poslali. Obrovská vďaka občianskemu združeniu Kukkonia a spoločnosti SAM za to, že nám pomohli. Bez ich pomoci by sme to určite nezvládli. Verím, že sa týmto začína dlhodobá spolupráca, pretože zdielame spoločné hodnoty.  Tak ako pre občianske združenie   Kukkonia, aj pre nás je dôležitá ochrana životného prostredia. Ak náklady po celkovej obnove vodného domu budú nižšie, ako finančné prostriedky z darov, radi by sme ešte zrekonštruovali čističku odpadových vôd v dedine“ – uzavrel Lénárt Flaska, starosta obce Potônske Lúky.

Fotogaléria