Zahraničným Maďarom prišla pomoc z Maďarska. Predseda spoločnosti Chi Fu Investment s maďarským štátnym občianstvom, Frank Liu daroval zahraničným Maďarom 400 000 kusov rúšok s podporou Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska. Cieľom projektu bolo zabrániť šíreniu COVID-19 a efektívne sa chrániť pred COVID-19 v oblastiach, kde žijú Maďari na Slovensku.

Ochranné rúška pre Maďarov žijúcich na Slovensku prijali reprezentanti Občianskeho združenia Kukkonia so sídlom v Dunajskej Strede, aby ich potom rozdali. Občianske združenie poskytlo pomoc v súlade s princípmi uvedenými v sprievodnom liste.

„S potešením sme prijali opätovný záujem o našu pomoc. Prevenciu i nosenie rúšok považujeme za dôležité, preto sme cítili zodpovednosť za to, aby sa dary dostali do čo najviac maďarských obcí na Slovensku. Počas rozdávania rúšok sme boli v kontakte so 165 obcami z okresov Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Levice, Veľký Krtíš. Ďalšie zásoby sme dodali maďarským obciam na východnom Slovensku i 55 základným školám, 20 domovom dôchodcov a sociálnym zariadeniam, nemocniciam, domovom detí, zariadeniam pre ľudí bez domova a dvom maďarským divadlám.”, povedala Réka Világi, reprezentantka Občianskeho združenia Kukkonia.

Významná časť darov sa k ľuďom v núdzi dostalo pomocou starostov daných maďarských obcí. Slávnostné odovzdávanie darov sa uskutočnilo 30. novembra. Časť z nich odovzdal Tibor Pető, veľvyslanec Maďarska na Slovensku a v mene Občianskeho združenia Réka Világi a Tímea Dóka. Príjemcovia darov: Domov dôchodcov v Dunajskej Strede, Detský domov v Dunajskej Strede, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Malé Dvorníky; starostovia mikroregiónov Medzičiližie, Dunajská Magistrála a Klátovské rameno: László Polák, Ferenc Szitási a Zoltán Marczell.

„Príspevok Maďarska na ochranu zahraničných Maďarov pred COVID-19 symbolizuje, že nie je ani jeden Maďar, ktorý by bol vo svete sám.”, zdôraznil Tibor Pető, veľvyslanec Maďarska na Slovensku. Je dôležité si navzájom pomáhať, hlavne v týchto ťažkých časoch. Želám si, aby sa každý dostal z tejto situácie zdravý a v kruhu svojich blízkych, a aby sme sa mohli čím skôr vrátiť do normálu.”

Fotogaléria