S ohľadom na vážnu epidemickú situáciu, ktorej následkom je aj nedostatočná kapacitná vybavenosť nemocníc, prichádza na južné Slovensko ďalšia pomoc z Maďarska. Maďarská vláda darovala na pomoc zahraničnej maďarskej komunite a nemocniciam na južnom Slovensku zdravotnícke pomôcky vo forme 17 kusov dýchacích prístrojov maďarskej výroby typu Panther – 5. Prijímateľom pomoci je Občianske združenie Kukkonia, ktorá koordinuje ich distribúciu medzi jednotlivé nemocnice.

Dar z Maďarska dorazil do Dunajskej Stredy 8. marca 2021, kde si ho prevzali zástupcovia Občianskeho združenia Kukkonia a odovzdajú zdravotníckym zariadeniam v súlade s darcovskou zmluvou. Slávnostného odovzdania daru v Dunajskej Strede sa zúčastnili Tibor Pető, veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovenku, zástupca občianskeho združenia Réka Világi, a József Berényi, člen dozornej rady dunajskostredskej nemocnice, ako aj Sylvia Bock, riaditeľka dunajskostredskej nemocnice Svet zdravia a Mudr. Zoltán Horváth, ktorým bola odovzdaná prvá časť daru vo forme 6 kusov dýchacích prístrojov.

Ďalších 11 dýchacích zariadení bude smerovať do nasledovných cieľových nemocníc:
Nemocnica AGEL – Levice; Nemocnica AGEL – Komárno; Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky; Svet zdravia, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota; Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava; Nemocnica Svet zdravia – Michalovce; Všeobecná nemocnica s poliklinikou – Lučenec; Nemocnica s poliklinikou – Kráľovský Chlmec; Nemocnica s poliklinikou – Revúca; Nemocnica Svet zdravia – Trebišov; Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš.

„Je to pre nás veľká česť, že sme boli opätovne oslovený na spoluprácu, keďže poslaním nášho združenia je rozvoj tohto regiónu, a takisto cítime povinnosť vzájomnej pomoci. Obzvlášť v takýchto ťažkých časoch je nesmierne dôležité,  že sa môžeme opierať o pomoc z Maďarska, veď čo viac napomôže vzájomnej národnej spolupatričnosti, ako podobné prejavy solidarity. Ďakujeme v mene nemocníc, pacientov, ako aj v mene celej komunity za materiálnu pomoc, ktorú v súlade s darcovskou zmluvou odovzdáme určeným nemocniciam“ – povedala Réka Világi, zástupkyňa Občianskeho združenia Kukkonia.

„Ako člen dozornej rady dunajskostredskej nemocnice som bol iniciátorom darovania dýchacích prístrojov pre našu nemocnicu. Maďarská vláda tento dar rozšírila ďalšími 11 dýchacími zariadeniami pre južné Slovensko“ – pridal József Berényi, člen dozornej rady dunajskostredskej nemocnice Svet zdravia.

„Podobne, ako pri predchádzajúcich dodávkach materiálnej pomoci (ochranné pomôcky, rúška), aj tentokrát bola motívom vzájomná národná spolupatričnosť. Vzhľadom k mimoriadne vážnej epidemiologickej situácii na Slovenku sa maďarská vláda rozhodla darovať dýchacie prístroje tunajším nemocniciam. Tomuto rozhodnutiu predchádzal prieskum, kde sme zisťovali, koľko prístrojov potrebujú jednotlivé nemocnice, aby sa dokázali postarať o svojich pacientov. Dúfam, že aj táto forma pomoci napomôže k odľahčeniu náporu na nemocnice” – vyjadril sa Tibor Pető, veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku.

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Pomoc z Maďarska 3 [2021]