"August k zime hľadí a rád vodu cedí."

4. august: Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu.

8. august: Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá štyri dni.

10. august: Ak na Vavrinca prší, bude mnoho myší.

15. august: Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň.

16. august: Na svätého Rocha zemiakov trocha.

18. august: Ľan siaty na Helenu máva dlhé vlasy.

20. august: Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

24. august: Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej.

28. august: Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína.

29. august: Když na den Stetí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají.

31. august: Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.