Keď na začiatku júla prší, malo by štyridsať dní pršať.

2. júl: Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.

4. júl: Na Prokopa plná priekopa.

5. júl: Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje.

8. júl: Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.

13. júl: Svätá Margita volá žencov do žita.

15. júl: Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.

20. júl: Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

22. júl: Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.

25. júl: Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.

26. júl: Svatá Anna chladná zrána.

Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.