3. február: Na sv. Blažeje slnko ešte nehreje.

4. február: Sv. Veronika ľady seká u rybníka.

5. február: Svätá Agáta na sneh býva bohatá.

6. február: Plačlivá Dorota, omrzlá robota.

16. február: O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.

24. február: Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, hneď ich narobí.

27. február: Ak je mráz na sv. Gabriela, bude žatva veselá.

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.