JÚN

Ak je jún studený, sedliak krčí rameny.

Suchý jún plní sudy vínom.

6. jún: Na svätého Norberta už zima ide do čerta.

8. jún: Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.

11. jún: Ak prší na Barabáše /Barnabáš/, bude víno tiecť do fľaše.

15. jún: Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.

24. jún: Od Jána Krstiteľa beží slnce k zime a leto k horku, od Jána Evanjelistu /27.12/ obracia sa slnce k letu a zima k mrazom. Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti.

25. jún: Svatý Ivan bývá plačlivý pán.

27. jún: Ladislav huby sial, Peter, Pavel ich pozbieral.

29. jún: Keď na Petra, Pavla slnko svieti, má byť pekná žatva. Na Petra, Pavla keď je deň jasný, rok úrodný bude istý.

1_1.jpg