Január je prvý mesiac roka v Gregoriánskom kalendári. Bol pomenovaný podľa Janusa, rímskeho boha dverí a brán, začiatku a konca, preto býval zobrazovaný s dvomi tvárami – jednou hľadel do minulosti, druhou do budúcnosti.

1. január: Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok. Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.

2. január: Keď je druhého jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jaro. Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.

4. január: Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

6. január: Na Tri krále mnoho hviezd – mnoho zemiakov. Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.

16. január: Na svätého Marcela zima lezie do tela.

21. január: Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje. Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.

25. január: Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar. Pavla obrátenie, zimy obrátenie. Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti. Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.