Dážď, dážď , májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť - hovorievali dievčatá kedysi. Pozrime sa, aké pranostiky sa viažu k tomuto mesiacu.

 

1. máj: Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.

 

4. máj: Svätý Florián úrodu nám chráň.

 

12., 13. a 14. máj: Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí.

 

12. máj: Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.

 

13. máj: Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

 

15. máj: Svätá Žofia stromy rozvíja.

 

25. máj: Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.