Súťaž „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ bola ukončená

Občianske združenie Kukkonia vyhlásilo druhú etapu súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“. Cieľom súťaže je podporiť vytvorenie regionálneho obrazu, kde sa uplatňuje kultivovanosť, ochrana životného prostredia a pohostinnosť. Združenie si prialo, aby samosprávy, občianske združenia, inštitúcie a podniky šírili prostredníctvom skrášľujúcich prác dobré meno súťažiacich obcí a tak aj celého regiónu Žitného ostrova. Reprezentanti Občianskeho združenia sa domnievajú, že zazeleňovanie a vysádzanie kvetov neprispieva len k celkovému dobrému pocitu obyvateľov, ale pomáha znižovať aj mieru znečistenia a má pozitívny vplyv na turizmus, čo celkovo znamená zlepšenie ekonomiky regiónu. Okrem vytvorenia parkov, zelených zón považujú za dôležité upratovanie a úpravu verejných priestorov, ako aj udržiavanie poriadku a odstraňovanie buriny na hraniciach obce.

V tomto roku na to venovali 4000 EUR, čo mohli obce minúť na vytvorenie zelených plôch alebo na obnovenie tých existujúcich, na vytvorenie a rozširovanie odpočívadiel a na podporu miestneho turizmu. Súťaž bola rozšírená o internetové hlasovanie za najkrajšie obce. V roku 2016 sa do súťaže zapojilo 11 obcí: Brestovec, Vrakúň, Trhová Hradská, Jahodná, Bodzianske Lúky, Trnávka, Blatná, Medveďov, Trstená na Ostrove, Ňárad, Malé Dvorníky. V rámci súťaže sme sa stretli s mnohými kreatívnymi riešeniami a obce boli oveľa upravenejšie ako pred dvomi rokmi. Na základe rozhodnutia združenia v roku 2016 bolo udelené 1. miesto obci Malé Dvorníky, na 2. mieste sa ocitla obec Medveďov a 3. miesto patrilo trom obciam: Brestovec, Blatná, Trnávka. Občianske združenie udelilo osobitnú cenu obci Bodzianske Lúky. Víťazom internetového hlasovania bola obec Bodzianske Lúky, ktorá za to získala osobitnú cenu. Súťaž finančne podporili Občianske združenie Kukkonia a Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov.