Občianske združenie Kukkonia hlási dôležitosť vedomého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Cieľom projektu Zelená Kukkonia je dodať estetický vzhľad obciam na Žitnom ostrove, poskytnúť im údržbu, starostlivosť, výnimočnosť v záujme vytvorenia kultivovaného, upraveného a čistého prostredia. Považujeme za dôležité zapojiť do iniciatívy obyvateľstvo, pretože prostredníctvom aktívnej angažovanosti môžeme dosiahnuť, aby ľudia cítili zodpovednosť za vytvorenú zelenú plochu, a aby ju chránili. Podporili sme projekty, ktoré sú v súlade so životným štýlom šetrným k životnému prostrediu, s ochranou prírody, ako aj s rozvojom zodpovedajúcim dobovým požiadavkám.

Obce, ktoré získali v roku 2019 finančnú podporu v rámci projektu Zelená Kukkonia a jednotlivé sumy:

- Čiližská Radvaň 400 €
- Jahodná: 1600 €
- Pataš: 1500 €
- Mierovo: 1000 €