Občianske združenie Kukkonia hlási dôležitosť vedomého životného štýlu a ochrany životného prostredia. Cieľom projektu Zelená Kukkonia je dodať estetický vzhľad obciam na Žitnom ostrove, poskytnúť im údržbu, starostlivosť, výnimočnosť v záujme vytvorenia kultivovaného, upraveného a čistého prostredia. Považujeme za dôležité zapojiť do iniciatívy obyvateľstvo, pretože prostredníctvom aktívnej angažovanosti môžeme dosiahnuť, aby ľudia cítili zodpovednosť za vytvorenú zelenú plochu, a aby ju chránili. Podporili sme projekty, ktoré sú v súlade so životným štýlom šetrným k životnému prostrediu, s ochranou prírody, ako aj s rozvojom zodpovedajúcim dobovým požiadavkám.

Obce, ktoré získali v roku 2018 finančnú podporu v rámci projektu Zelená Kukkonia a jednotlivé sumy:

- Zemianska Olča: 1000 €
- Jahodná: 1000 €
- Povoda: 750 €
- Kvetoslavov: 700 €
- Horný Bar: 750 €
- Trstená na Ostrove: 990 €
- Kostolná Gala: 800 €
- Rohovce: 1000 €