Tajomstvo úspechu daného regiónu spočíva v spolupatričnosti. S doterajšou činnosťou Občianskeho združenia sme sa vždy snažili prispieť k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju regiónu. Prostredníctvom projektu Spoločne pre Kukkoniu by sme chceli podporiť miestne kultúrne a športové podujatia, ktoré reprezentujú ciele podobné tým našim. Sú to podujatia, v rámci ktorých je dôležité zachovať a odovzdať našu kultúru a miestne hodnoty. Považujeme za dôležité, aby sme toto všetko predstavili aj deťom, pretože práve deti reprezentujú nadchádzajúcu generáciu, ako aj našu budúcnosť. Je preto nesmierne dôležité, aby sme im boli svietiacim majákom v živote. Prostredníctvom nášho projektu poskytujeme podporu aj miestnym základným a materským školám.


Uchádzači, ktorí získali podporu v rámci projektu Spoločne pre Kukkoniu a hodnota finančného príspevku:

- Blatná na Ostrove 500 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ohrady: 700 €
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Kóczána v Čiližskej Radvani: 400 €
- Špeciálna Základná Škola s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno: 200 €
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach: 750 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach: 300 €
- Materská škola na Októbrovej ulici, Dunajská Streda: 500 €
- Základná škola Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským, Trhová Hradská: 500 €
- obec Veľké Kosihy: 500 €
- obec Malé Dvorníky: 1050 €

Blahoželáme úspešným uchádzačom!
 

Fotogaléria