Súťaž „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“ bola ukončená

Občianske združenie Kukkonia vyhlásilo tretiu etapu súťaže „Pre rozkvitnutý Žitný ostrov“, do ktorej sa pripojilo 10 obcí: Medveďov, Čičov,  Okoč, Trnávka, Kyselica, Trstená na Ostrove, Ňárad, Dobrohošť, Baka, Malé Dvorníky. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na vytvorenie nových zelených plôch, parkov, alejí a na dôležitosť udržiavania tých existujúcich. Obce zdobené kvetmi sú oveľa estetickejšie, pričom je nevyhnutné, aby bolo celé okolie upravené, usporiadané a čisté. Okrem vytvorenia parkov a zelených zón je dôležité upratovať a upravovať ulice a verejné priestory, ako aj dbať na udržiavanie poriadku a odstraňovanie buriny na hraniciach obcí.

V tomto roku sme na to venovali 6800 EUR, čo mohli obce minúť na vytvorenie zelených plôch alebo na obnovenie tých existujúcich, na vytvorenie a rozširovanie odpočívadiel a na podporu miestneho turizmu. V rámci súťaže sme sa stretli s mnohými kreatívnymi riešeniami a obce boli oveľa upravenejšie a estetickejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Na základe rozhodnutia združenia v roku 2017 bolo udelené 1. miesto obci Malé Dvorníky, na 2. mieste sa ocitla obec Baka a 3. miesto patrilo trom obciam: Okoč, Dobrohošť, Medveďov. Občianske združenie udelilo osobitnú cenu obci Čičov. Aj tento rok bolo umožnené internetové hlasovanie za najkrajšie obce a na základe výsledkov zvíťazila obec Baka, vďaka čomu získala osobitnú cenu. Súťaž finančne podporili Občianske združenie Kukkonia a Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov.