Cieľom projektu bolo dodať estetický vzhľad obciam na Žitnom ostrove, vytvoriť nové zelené plochy, parky, aleje a poskytnúť údržbu tým existujúcim, starať sa o ne a urobiť ich jedinečnými; vytvoriť kultivované, upravené prostredie; vysadiť kvety vo verejných priestoroch, vytvoriť odpočívadlá. Obce zdobené kvetmi sú oveľa estetickejšie, pričom je nevyhnutné, aby bolo celé prostredie upravené a čisté. Považujeme za dôležité zapojiť do iniciatívy obyvateľstvo, pretože prostredníctvom aktívnej angažovanosti môžeme dosiahnuť, aby ľudia cítili zodpovednosť za vytvorenú zelenú plochu, a aby ju chránili.

Oprávnení uchádzači: obce Žitného ostrova
Suma vyhradená na podporu: 7500 EUR
Maximálna suma pre jedného uchádzača: 1500 EUR

Finančný príspevok je možné minúť na nasledovné:
- na vytvorenie zelených plôch alebo na obnovenie tých existujúcich (výsadba kvetov, kríkov, stromov)
- na vytvorenie a rozširovanie odpočívadiel v obci (napr. lavičky, smetné koše)
- na podporu miestneho turizmu (umiestnenie aspoň dvojjazyčných informačných tabúľ v obci)

Termín odovzdávania žiadostí: 20.8.2020
Realizácia projektu: 21.8.2018 - 30.11.2018
Termín vyúčtovania: 14.12.2018

Spôsob dodania žiadostí:
Poštou na poštovú adresu:
Kukkonia, o. z., Štúrova 1090/7,
929 01 Dunajská Streda
E-mailom na viragos [at] kukkonia.sk
Žiadost na stiahnutie nájdete TU.