Cieľom projektu Spoločne pre Kukkoniu je podporovať historické dedičstvo a prírodné bohatstvo tohto regiónu. V rámci projektu sme v roku 2019 vybrali 3 uchádzačov:

1. Reštaurovanie jedného z najstarších kostolov na Žitnom ostrove – podpora rímskokatolíckeho kostola vo Vrakúni
2. Symbol ľudovej kultúry na Žitnom ostrove – renovácia budovy vidieckeho domu v Kolárove
3. Vytvorenie lesa a odpočívadla Kukkonia – v lese v Povode

Výsledky hlasovania ukazujú, že podporu v rámci projektu Kukkonia získal vidiecky dom v Kolárove. Blahoželáme!

Vidiecky dom v Kolárove je dôležitým symbolom kultúry na Žitnom ostrove. Bol postavený na prelome 19. a 20. storočia a od doby zmeny politického režimu sídli v ňom Liga maďarských žien. „Vidiecky dom hosťuje rok čo rok mnohé podujatia pre deti, oslavy historických udalostí, letný tvorivý tábor a večery vo vidieckom dome. Všetky tieto programy prispievajú k zachovaniu našej maďarskej identity.”, zdôraznila Melánia Tóth, jedna zo zakladateliek Ligy maďarských žien. Občianske združenie Kukkonia poskytla vidieckemu domu v Kolárove finančný príspevok v hodnote 8000 EUR. Z tejto sumy sa uskutoční renovácia hospodárskej budovy vidieckeho domu, z ktorej bude podľa plánov Ligy maďarských žien múzeum, tanečný dom a tvorivý tábor. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi hlasmi podporili túto ušľachtilú vec.

Svojimi darmi môžete naďalej prispieť k renovácii kostola vo Vrakúni a vidieckeho domu v Kolárove, ako aj k vytvoreniu lesa a odpočívadla Kukkonia. Finančné príspevky sme čakali na bankový účet číslo SK17 1100 0000 0029 4702 9948 do 30. novembra 2019. V prípade bankového prevodu bolo treba uviest názov projektu, ktorý ste chceli podporiť: Kostol / Vidiecky dom / Les a do poznámky uviesť: DAR.

 

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Skanzen v Kolárove [2019]