Tajomstvo úspechu daného regiónu spočíva v spolupatričnosti. S doterajšou činnosťou Občianskeho združenia sme sa vždy snažili prispieť k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju regiónu. Prostredníctvom projektu Spoločne pre Kukkoniu by sme chceli podporiť miestne kultúrne a športové podujatia, ktoré reprezentujú ciele podobné tým našim. Sú to podujatia, v rámci ktorých je dôležité zachovať a odovzdať našu kultúru a miestne hodnoty. Považujeme za dôležité, aby sme toto všetko predstavili aj deťom, pretože práve deti reprezentujú nadchádzajúcu generáciu, ako aj našu budúcnosť. Je preto nesmierne dôležité, aby sme im boli svietiacim majákom v živote. Prostredníctvom nášho projektu poskytujeme podporu aj miestnym základným a materským školám.

V roku 2018 sme v rámci verejnej súťaže obdržali viac ako 30 žiadostí. V zmysle rozhodnutia výboru podporu získalo 14 uchádzačov.

Uchádzači, ktorí získali podporu v rámci projektu Spoločne pre Kukkoniu a hodnota finančného príspevku:
- občianske združenie Életfa polgári társulás: 400 €
- Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským, Šamorín: 400 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Medveďove: 400 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Mierovo: 300 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Dvorníky: 350 €
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Zlaté Klasy: 350 €
- Materská Škola Dunajská Šamorín: 200 €
- Základná škola Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským, Trhová Hradská: 400 €
- Špeciálna základná škola, Opatovský Sokolec: 200 €
- obec Čiližská Radvaň: 350 €
- obec Kyselica: 200 €
- Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno: 200 €
- Občianske združenie Játékvár Játszóház polgári társulás: 200 €
- DHZ Čiližská Radvaň: 400 €
- Spisovateľ Károly Fellinger: 500 €

Blahoželáme úspešným uchádzačom!

Naším cieľom do budúcnosti je poskytnúť podporu vzdelávacím inštitútom a miestnym organizáciám, preto vás prosíme, aby ste sledovali našu webovú stránku a verejné súťaže!
 

Fotogaléria
Videogaléria
Embedded thumbnail for Spoločne pre Kukkóniu [2018]