V roku 2023 Občianske združenie Kukkonia spustilo odborné vzdelávanie pre študentov stredných odborných škôl gastronómie a hotelových služieb na Žitnom ostrove.

V rámci projektu zabezpečuje teoretickú aj praktickú časť vzdelávania pomocou odborníkov z Maďarska a tuzemska.

Po teoretickej časti vzdelávania pokračovali s praktickou časťou, v rámci ktorej sa študentom venovali v menších skupinách. Kuchárski učni absolvovali 4 moduly: hydina, bravčovina, ryby, hovädzina. Čašníci sa zúčastnili komunikačného, baristického, someliérskeho, barmanského kurzu. Obidve skupiny predviedli svoje vlani získané vedomosti na záverečnom podujatí. Potom si školitelia vybrali študentov, ktorých považovali za najodhodlanejšími a najusilovnejšími. S nimi budú spolupracovať počas ďalších školení.

Okrem školení považovalo občianske združenie za dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie vedeli zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, a preto poskytlo finančnú podporu dvom stredným odborným školám na nákup učebných pomôcok. Vďaka tomuto finančnému príspevku môžu študenti používať moderné pomôcky počas vyučovania a praxe.

„V roku 2023 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov spustilo naše občianske združenie vzdelávacie kurzy pre kuchárov, čašníkov a hotelové akadémie z tohto regiónu. Cieľom dlhodobej spolupráce je motivovať študentov k tomu, aby ostali v sektore gastronomických a turistických služieb, a aby pochopili dôležitosť roly každého jedného účastníka a relevantných odborných skúseností.”, povedala predsedníčka občianskeho združenia Tímea Dóka.

„Na základe skúseností z uplynulých rokov môžeme konštatovať, že je dôležité klásť dôraz na ďalšie vzdelávanie a odborné vzdelávanie čašníkov a kuchárov pôsobiacich v tomto sektore. Veríme, že študentov, ktorí stoja pred voľbou povolania, môžeme úspešne zaujať tým, že im umožníme bližšie spoznať túto profesiu.“, pridali Péter Czucz a Imre Bindics, hostitelia podujatia a iniciatívy.